Fort Nya Elfsborg (USA)

Fort Nya Elfsborg uppfördes i mitten av 1600-talet i den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika, invid floden Delaware. Området är idag en del av New Jersey. Fortet är borta, och marken där det än gång låg är numera under vatten. I närheten, uppe på torra land, finns ett minnesmärke i form av ett svart stenblock. Den svarta stenen är hämtad från Gamla Elfsborg i Sverige.

nya-elfsborgLäge

Fort Nya Elfsborg låg vid Delawareflodens östra strand, ungefär 25 km söder om Fort Christiania som var den första bosättningen i kolonin Nya Sverige.

Om man tittar på en nutida karta över New Jersey finner man platsen där Fort Nya Elfsborg låg mellan floden Alloway Creek och stadsdelen Elsinboro i staden Salem. Minnesmärket för fortet ligger intill Elsinboro Township School.

Alloway Creek är en cirka 37 km lång flod som har sin upprinnelse sydost om Daretown och tömmer sig till Delawarefloden.

Bakgrund

På 1600-talet koloniserades områden längs Delawarefloden av svenskar och nederländare. Nederländarna byggde Fort Nassau på Delawareflodens östra sida år 1626 och gjorde området till en del av Nya Nederländerna (Nieuw-Nederland). År 1638 bildades Nya Sverige på västra sidan av Delawarefloden och det svenska Fort Christiania uppfördes.

Fort Nya Elfsborg grundas

Till en början bestod Fort Nya Elfsborg endast av en fyrkantig skans av trä, men anläggningen utvidgades senare med fler byggnader.

Syftet med Fort Nya Elfsborg och närliggande Fort Nya Göteborg var bland annat skydda Nya Sverige mot Nya Nederländerna, som låg norr om Nya Sverige. Med Fort Nya Elfsborg hoppades svenskarna dessutom på att kunna skära av Holländska Västindiska Kompaniets transporter till nederländernas Fort Nassau.

Fort Nya Elfborgs skans uppfördes våren 1643 under ledning av Johan Printz, som året innan utsetts till guvernör över Nya Sverige och adlats med namnet Printz (tidigare hette han Johan Björnsson). Samma år uppfördes Fort Nya Göteborg, även det längs Delawarefloden, cirka 2 km väster om nuvarande Philadelphia International Airport.

I området där Fort Nya Elfsborg uppfördes bodde redan engelsktalande kolonisatörer som flyttat dit från New Haven Colony år 1641, efter att ha köpt marken från ursprungsbefolkningen Lenape. Johan Printz lät de engelska kolonisatörerna stanna kvar i utbyte mot att de svor trohet till Sverige.

Till befälhavare för Fort Nya Elfsborg utsågs löjtnant Sven Skute, som stridit i trettioåriga kriget under major Johan Björnsson. Fort Nya Elfsborgs bemanning bestod av 13 soldater, som hade en tung kanon och åtta lätta kanoner (12-pundare) till sitt förfogande. Kanonerna, som var av järn och mässing, placerades ut på jordvallar och pålverk kring fortet.

Nedströms från fortet byggde de svenska kolonisatörerna timmerstugor att bo it.

Fort Nya Elfsborg överges

Fort Nya Elfsborg övergavs i början av 1650-talet, vilket huvudsakligen berodde på att svenskarna där plågades svårt av mygg. Det var så illa att fortet kallades för Fort Myggenborgh. Omgivningarna kring anläggningen var träskmark där myggen frodades. Det var alltså inte några attacker från vare sig nederländare eller ursprungsbefolkning som fick svenskarna att överge Fort Nya Elfsborg, utan attacker från betydligt mindre varelser.

Samtidigt som Fort Nya Elfsborg övergavs skedde samma sak med Fort Nya Korsholm, en finlandssvensk befästning som så sent som år 1647 uppförts ungefär där Schuylkillfloden mynnade ut i Delawarefloden.

De kolonisatörer som lämnade Fort Nya Elfsborg och Fort Nya Korsholm begav sig till Fort Christiania och Fort Nya Göteborg.

Sven Skute återvänder till Fort Nya Elfsborg

Sven Skute var inte på plats när Fort Nya Elfsborg övergavs, eftersom han skickats till Sverige i slutet av år 1650 för att be Drottning Kristina om fler kolonisatörer. Han fick vänta till våren 1651 innan han fick audiens hos drottningen, och sedan dröjde det över två år innan han fick klartecken att börja rekrytera kolonisatörer. Inte förrän i februari 1654 seglade Skute mot Nordamerika igen, tillsammans med cirka 350 kolonisatörer och Johan Classon Rising som utsetts till ny guvernör för Nya Sverige. När de anlände i maj fann de Fort Nya Elfsborg bränt och övergivet, och for därför vidare till nederländska Fort Casimir, som de intog utan strider på Heliga Trefaldighets dagen.

Nya Sverige invaderas

I september 1655 invaderades Nya Sverige med framgång av sju nederländska krigsfartyg och cirka 300 soldater. Detta kom att bli slutet för den svenska kolonin längs Delawarefloden.

En majoritet av svenskarna valde att stanna kvar och svära trohet till holländarna, vilket inte var särskilt förvånande eftersom man strax innan Sven Skutes återkomst 1654 diskuterat att försöka få till en sammanslagning av den svenska och den holländska kolonin. Livet var hårt och den svenska befolkningen hade decimerats av sjukdomar, och man ville hellre samarbeta med grannarna längs floden än slåss mot dem.

Svenskarna fick behålla ett lokalt självstyre med egen domstol, förvaltning och religionsutövning, och Sven Skute blev en av ledarna i det svenska rådet. Sven Skutes barnbarn kom senare att ändra familjenamnet från Skute till det mer holländskt klingande Schooten.