Nya Elfborgs kyrka

Obs! Denna artikel handlar inte om Älvsborgs kyrka på Hagens Kapellväg i Västra Frölunda, utan om Nya Elfborgs kyrka (Nya Älvsborgs kyrka) på Kyrkogårdsholmen i Göta Älv.

Nya Elfborgs kyrka, även kallad Nya Älvsborgs kyrka, är en liten fyrkantig kyrka på Kyrkogårdsholmen i Göta Älv som mäter 8 meter x 8 meter. Kyrkorummet sträcker sig genom två våningsplan, med takhöjden 6,5 meter, och omges av läktare.

nya-elfborgs-kyrkaNya Elfborgs kyrka invigdes år 1708 och är en av Sveriges bäst bevarade kyrkor från Karl XII:s regeringstid. Kyrkan har fungerat både som garnisonskyrka och fängelsekyrka och har en dramatisk historia. År 1714 avled predikanten Elias Montélius här mitt under en predikan.

År 1719, då det Stora nordiska kriget pågick, skjöts en tolvpundig massiv kanonkula in genom ett av kyrkans fönster och fastnade i väggen på motsatt sida. Under sin färd genom kyrkorummet skadade kanonkulan en soldat så allvarligt att han förlorade ena benet. Kanonkulan sitter fortfarande kvar på sin plats i kyrkväggen och togs inte bort under restaurationerna år 1727 eller 1904/1905.

Ett av de senare tillskotten till Nya Elfsborgs kyrka är två mistsignalklockor som tidigare användes av fyrar på västkusten. Dessa mistsignalklockor är inte placerade i själva kyrkan utan på den södra fästningsmuren. Mistsignalklockorna donerades till kyrkan av Svarta Örnsorden i Sverige i början av 1970-talet.

Nu för tiden, när garnisonen inte längre huserar på ön, är Nya Elfborgskyra inte någon del av en församling. Däremot är den en populär bröllopskyrka, för både kyrkliga och borgeliga vigslar. Bokning av kyrkan görs genom Strömma Turism & Sjöfart AB.

Kyrkans inredning

inredning-nya-elfborgs-kyrkaNya Elfborgs fästning började byggas på Kyrkogårdsholmen år 1653 och några år senare inreddes en kyrka i fästningstornets nedre våning. Det kom dock att dröja ända till år 1708 innan kyrkan invigdes.

Innan Gamla Elfborgs kyrka lades ned år 1671 flyttade man över en del av inredningen till den nya fästningen på Kyrkogårdsholmen, bland annat medaljongporträtt i olja föreställande Jesus, Moses, Jesaja, Jeremia, Hezekiel, Daniel och evangelisterna. Dessa placerades som utsmyckning på räcket till läktaren i Nya Elfsborgs kyrka (även kallad Nya Älvsborgs kyrka).

Bildhuggaren Marcus Jaeger den yngre fick i uppdrag att skapa kyrkans huvudsakliga dekor inför invigningen, och Paul Ludvig Leijonsparre gjorde ritningar för altare, läktare och korintiskt gipstak.

Under årens gång tillkom ytterligare utsmyckningar av kyrkan, bland annat ett porträtt av Karl XII som gavs en mycket hedrande plats ovanför altartavlan. Att placera ett porträtt av en regent ovanför altartavlan är mycket ovanligt i svenska kyrkor. Porträttet målades av David von Krafft och ansågs vara ett av de bästa porträtten av kungen. Numera försvaras tavlan i Göteborgs Museum. På Göteborgs museum finns även en tuschlavering från år 1707 som föreställer kyrkan. Den är gjord av överste Christopher Georg Witting (1655-1739) som var fästningens kommendant 1701-1709.

Begravningar

Fästningen Nya Elfsborg ligger på Kyrkogårdsholmen, och namnet på ön gör troligt att den förr i tiden – innan fästningen byggdes – användes som begravningsplats. Kyrkogårdsholmen har dock inte haft någon begravningsplats sedan fästningen tillkom, utan för begravningar användes istället ön Stora Aspholmen som ligger nära Kyrkogårdsholmen. Redan på 1690-talet började Nya Elfsborg begrava avlidna där. Begravningsplatsen på Stora Aspholmen användes för begraving av personer med lägre rang inom garnisonen, och under den period då Nya Elfsborg var ett fängelse begravdes också avlidna fångar på Stora Aspholmen. Personer som stod högt i rang på Nya Elfsborg begravdes istället på en kyrkogård inne i centrala Göteborg.

Efter fästningstiden

Fram till 1871 hörde Nya Elfborgs kyrka till Nya Elfsborgs församling, men den 14 juni 1871 beslutade Kung. Maj:t att den skulle bli en del av Lundby församling och att både kyrkokassa och inventarier skulle överlämnas till Lundby. Detta eftersom Nya Älvsborg hade upphört att vara fästning år 1869 och garnisonen hade skeppats ut.

I Lundby gamla kyrka hänger fortfarande ljuskronan från Nya Elfsborgs kyrka. Den pryds av vapensköldarna för ätterna Witting och Wernle. Ovan nämnda överste Witting var Nya Älvsborgs kommendant i början av 1700-talet, och hans hustru tillhörde ätten Wernle. I Lundby gamla kyrka förvaras även en hel del andra klenoder från Nya Elfsborgs kyrka, bland annat kyrkokistan, kalken, en oblatask, en oblattallrik (paten), en vinkanna i silver och flera stycken ljusstakar. Vissa andra föremål från Nya Elfsborgs kyrka har istället hamnat hos Göteborgs Museum. Det rör sig bland annat om ett gammalt adligt vapen, ett krucifx och två helgonbilder.