ISK – Vad är det

ISK, investeringssparkonto, skapades för att göra det enklare för svenska privatpersoner att investera i aktier, fonder och vissa andra värdepapper. I vanligt tal används ofta den tautologiska benämningen ISK-konto.

isk konto

Undersökningar visade att många svenska privatpersoner tyckte att skattereglerna kring handel med värdepapper var krångliga och att de var rädda för att göra fel när de deklarerade vinster och förluster till Skatteverket. För att råda bot på detta skapade riksdagen investeringssparkontot (ISK), ett konto där beskattningen är mycket smidigare för spararen. När du har ett investeringssparkonto måste tillhandahållaren du har ditt konto hos (till exempel din bank) skicka in uppgifter direkt till Skatteverket, och Skatteverket räknar sedan ut vad skatten blir. När din deklarationsblankett dyker upp är beloppet redan ifyllt

Viktigt: Ditt ISK kommer att schablonbeskattas baserat på värdet av tillgångarna i kontot och insättningar gjorda under beskattningsåret. Det är alltså inte värdeökningar eller realiserade vinster som ligger till grund för beskattningen. Detta innebär i sin tur att du inte får göra förlustavdrag för förluster och kostnader i ditt ISK. Det innebär också att du betalar skatt även för år då värdet på tillgångarna i ditt ISK har minskat. Detta eftersom du är skattskyldig för själva innehavet och insättningar, det krävs inte någon värdeökning eller realisering av vinster för att utlösa skattskyldighet.

Hur öppnar jag ett ISK?

Du öppnar ett ISK genom att vända dig till någon av de företag som erbjuder ISK. De flesta svenska banker erbjuder ISK, och det finns också aktiemäklare och fondmäklare som erbjuder ISK.

Nedan hittar du några exempel på företag du kan vända dig till för att öppna ett ISK.

  • Nordnet
  • Avanza
  • SEB
  • Handelsbanken
  • SAVR
  • Swedbank
  • Nordea

Får jag ha flera ISK?

Ja, det får du.

Det är fullt tillåtet att ha ISK hos flera aktörer samtidigt, och det kan löna sig att ha flera ISK för att dra nytta av de olika aktörernas respektive fördelar. Det kan till exempel vara så att en viss aktör erbjuder dig lägst courtage för din aktiehandel, medan en annan aktör passar dig bättre vad gäller utbudet av fonder.

Det är också vanligt att en aktör tillåter att du öppnar flera ISK hos dem, om du vill hålla isär dina olika sparanden. Till exempel vill du kanske ha ett ISK där du handlar med aktier och ett annat ISK där du sparar långsiktigt i fonder, och föredrar att hålla i isär dem för att få bättre överblick. Det finns också personer som sätter upp ett nytt ISK för varje sparmål.

Kan mitt företag skaffa ett ISK?

Nej, ISK är för privatpersoner. Varken företag eller andra juridiska personer kan öppna ett ISK.

Krav för att öppna ett ISK

Du behöver vara bosatt i Sverige och ha ett svenskt personnummer.

Måste jag ha BankID för att öppna ett ISK?

Nej. Det går att använda pappersblanketter för att öppna ett ISK om man så föredrar.

Att ha BankID gör att du kan öppna ett ISK snabbare eftersom du kan bekräfta din identitet direkt, men det finns inget krav på att du måste ha BankID för att få öppna ett ISK.

Kan handel i ISK endast ske på nätet?

Nej, det finns aktörer som låter dig handla via telefonsamtal eller genom besök på kontoret istället.

Tänk dock på att denna typ av handel brukar ha ett högre courtage (transaktionskostnad) än handel på en handelsplattform på nätet. Det är vanligt att det tas ut en högt minimumcourtage för handel via telefonsamtal/besök, till exempel minst 300 kronor per transaktion. Ska man bara göra några få stora och långsiktiga investeringar per år är det kanske en kostnad man är okej med, men vill man däremot göra många små transaktioner kommer det vara svårt att få lönsamhet i handeln när man sitter och betalar så höga courtage för varje transaktion.

Får jag förvara pengar i mitt ISK?

Ja, både svensk och utländsk valuta får förvaras i ett ISK.

Vi rekommenderar dock inte att du använder ditt ISK för långtidsförvaring av pengar. Detta eftersom ISK beskattas på innehav. Har du pengar liggande i ditt ISK betalar du alltså skatt på dem, vilket du slipper om du har dem i ett vanligt bankkonto.

Att förvara pengar i sitt ISK är praktiskt när man precis sålt av värdepapper och sitter och väntar på rätt tillfälle att köpa nya värdepapper. Däremot är ISK inte det bästa alternativet för långtidsförvaring av pengar.

Vi känner i skrivande stund inte till någon aktör som betalar ränta på pengar som förvaras i ett ISK.