Smslån hos kreditguiden

Elfsborgs fästning

elfsborgsfastning

Elfsborgs fästning, även känd som Älvsborgs fästning, är en svensk befästning som togs i bruk år 1907 och hölls stridsduglig fram till 1955. 1942 bytte den namn till Göteborgs kustartilleriförsvar (GBK) och gjordes till stamort för Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4).

Under 1970-talet avvecklade försvarsmakten sin verksamhet i Elfsborgs fästning, och regeringen beslutade att Älvsborgs kustartilleriregemente skulle upphöra att vara en egen myndighet och bli en del av Västkustens militärkommando. Nu för tiden är det Statens fastighetsverk som förvaltar Elfsborgs fästning.

Elfsborgs fästning ingår i en serie av försvarsanläggningar med namnet Elfsborg / Älvsborg som skyddat inloppet till Göteborg ända sedan medeltiden. Ett befästningsverk i trä uppfördes redan på 1300-talet i det område som idag heter Klippan och ingår i stadsdelen Majorna. Denna fästning byggdes så småningom om till Elfsborgs slott, som var i bruk fram till mitten av 1600-talet då det övergavs och en stor del av inredningen överfördes till en ny fästning som uppförts på Kyrkogårdsholmen. Denna nya fästning kallades därefter Nya Älvsborg. Nya Älvsborg på Kyrkogårdsholmen användes som fästning till och med år 1869 och är numera ett populärt besöksmål.

Elfsborgs fästning: Oscar II:s fort

Den viktigaste delen av Elfsborgs fästning är Oscar II:s fort, som är insprängt i urberget. År 1899 fattades beslut om att bygga ett fort i Västerberget, nära Käringberget i Göteborg. Kung Oscar II invigde projektet den 24 augusti samma år genom att skjuta det allra första sprängskottet.

Oscar II:s fort består av flera hundra meter av gångar med logement, expeditioner, mässar och förrådsutrymmen. Det är avsett för 300 personer.

Kring fortet ligger en fortgrav med två stycken kontereskarpgallerier. Fortgraven, även kallad stormgraven, är en fördjupning som omger fortet och fungerar som ett stormhinder. Fortgraven fyller samma funktion som en vallgrav, fast är utan vatten. Ett kontereskarpgalleri är ett slutet utrymme i kontereskarpen som är avskilt från resten av fästningen och används för att beskjuta fiender som befinner sig i fortgraven. Kontereskarpen är den yttre sluttning av fortgraven som är vänd mot fortet.

Länge hade Oscar II:s fort följande beväpning:

  • 2 stycken 24 cm kanoner M/04 i självsänkande lavettage
  • 2 stycken 15,2 cm kanoner M/03B i pansartorn
  • 4 stycken 57 mm kanoner i pansarkupol
  • Kaponjärkanoner

Året efter att andra världskriget bröt ut flyttades båda 24 cm kanonerna till Batteri Torslanda på Hisingen och 15,2 cm kanonerna flyttades till Styrsö i skärgården utanför Göteborg.

Övrigt

Försvarsanläggningen Elfsborgs fästning bestod inte bara av Oscar II:s fort utan här fanns även en hel del annat, inklusive ett mindre batteri på Stockholmsskär under ett bergsskydd.

Mineringar förekom, bland annat mellan Oscar II:s fort och Nya Älvsborg.

Flera försänkningar eller ”stengärdsgårdar” inrättades, till exempel en som gick mellan Stockholmsskär och Aspholmama.

Kommendanter

ÅrNamn
1908-1914Sam Bolling
1914-1924Arthur Edström
1924-1925Hans Malmberg
1925-1927Karl Norén
1927-1930Gustaf Peterson
1930-1936Folke Eriksson
1936-1939Sigge Hultkrantz
1939-1941Åke Wockatz
1941-1942Rudolf Kolmodin
Fästningens Kommendanter

Bilder