Ostindiska huset

Ostindiska huset, som ligger på Norra Hamngatan 12 i stadsdelen Nordstaden, uppfördes av Svenska Ostindiska Companiet år 1747 – 1762. De använde hela huset fram till 1807 då det såldes till kommerserådet Niklas Björnberg, som köpte halva huset för egen del och halva för kompaniets räkning. Kompaniet upplöstes sedan år 1813.

Sedan år 1861 huserar Göteborgs museum (numera Göteborgs stadsmuseum) i Ostindiska huset.

Korta fakta om Ostindiska huset

Adress Norra Hamngatan 12, Göteborg
Placering Nordstaden 12:1, Göteborg
Koordinater 57°42′22.85″N11°57′48.37″Ö
Arkitekter Bengt Wilhelm Carlberg
Carl Hårleman
Hans Hedlund (endast Wilsonflygeln)
Uppförande 1747 – 1762
Byggnadstyp Tegelhus
Kulturmärkning Byggnadsminne sedan år 1968
Ägare Göteborgs stad via fastighetsbolaget Higab

Historia

Svenska Ostindiska Companiet (SOC) var i sina olika inkarnationer en viktig del av Göteborgs ekonomiska utveckling under 1700-talet. Handelskompaniet bildades i Göteborg år 1731 för handel med Östasien, särskilt Kina. Totalt genomfördes 132 expeditioner med 37 olika skepp.

Det var efter att Svenska Ostindiska Companiet år 1746 fått sina privilegier förnyade för 20 år framåt (den andra Ostindiska oktrojen) som direktionen beslutade att man skulle uppföra ett Contoirs – Magazins Huus för Ostindiska Compagniet uti Göteborg.

För ändamålet köpte man upp alla de tomter i kvarteret mellan Smedjegatan och Tyggårdsgatan som stod tomma efter storbranden samma år, vilket skapade en tomt som var ungefär 70 meter x 55 meter. Ostindiska huset ritades av stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg i Göteborg, med starkt inflytande från baronen, överintendenten och arkitekten Carl Hårleman i Stockholm.

Byggnation

Den första delen av Ostindiska Huset som stod klart var den östra flygeln mot Tyggårdsgatan som färdigställdes redan år 1752, medan det kom att dröja tills 1760 innan huvudbyggnaden var redo att tas i bruk. Att det tog så pass lång tid berodde bland annat på att huvudbyggnaden skadades i en brand år 1758. Den västra flygeln färdigställdes 1762. Totalkostnaden landade på 150 000 riksdaler, enligt uppgift i en skrivelse från kompaniet till Kungl. Maj:t.

Ostindiska Huset är huvudsakligen byggt av tegel. Importerat tegel användes framförallt för de synliga ytterfasaderna, medan inre delar av huset byggdes av billigare inhemskt tegel. Corps-de-logiet delen byggdes av så kallad holländskt klink, det vill säga klinkertegel, och det gick åt 937 000 klinkertegelstenar.

Innergården stenlades redan på 1700-talet.

Försäljning

I början gjorde Svenska Ostindiska Companiet (SOC) enorma vinster, men framåt slutet av 1700-talet började lönsamheten dala. År 1806 bildades den femte oktrojen, men affärerna gick så dåligt att en konkursansökan tre år senare inlämnades till Göteborgs rådhusrätt. SOC upplöstes slutligen på bolagsstämman i Stockholm den 29 maj 1813, men då hade man redan tvingats sälja Ostindiska Huset på auktion flera år tidigare.

Ostindiska Huset såldes på en auktion som hölls i husets egna auktionssal två trappor upp den 8 januari 1807. Det vinnande budet på 70 300 riksdaler kom från kommerserådet Niklas Björnberg, som köpte halva huset för eget bruk och halva huset för SOC:s räkning. Genom lottdragning fick Björnberg östra halvan medan SOC fortsatte använda västra halvan.

Göteborgs museum

Det nybildade Göteborgs museum flyttade in i Östindiska Huset den 20 december 1861.

Wilsonflygeln

Wilsonflygeln uppfördes under 1890 och ligger mot Köpmansgatan. Den har fått sitt namn efter grosshandlare John West Wilson och ritades av arkitekten Hans Hedlund.