Skansen Lejonet

Skansen Lejonet är en försvarsanläggning i Göteborg som uppfördes i slutet av 1600-talet. Det ligger på Gullberget i stadsdelen Gullbergsvass. Byggnaden, som är 29 meter hög, reser sig tack vare Gullberget 57 meter över havet.

I dagligt tall kallas förskansningen för Skansen Lejonet, men det formella namnet är Skansen Westgötha Leijon. I Erik Dahlberghs berömda bokverk Suecia antiqua et hodierna från 1690 – 1710 omnämns skansen som Leo Gothicus, vilket är latin för Göta Lejon. Innan skansen fick sitt lejon på taket kallades det Gullberg Skantz.

Idag är Skansen Lejonet inte en del av försvaret. Den översta våningen är ordenslokal, medan den mellersta våningen går att hyra av slutna sällskap för olika firanden och sammankomster.

Skansen Lejonet är en av två skansar i Göteborg, den andra heter Skansen Kronan och ligger på Risåsberget i Haga. Skansen Kronan har en krona på toppen, medan Skansen Lejonet har ett lejon. Bägge skansarna uppfördes på 1600-talet efter att riksrådet föreslagit att bergen kring Göteborg skulle ha förskansningar för att kunna skydda den strategisk så viktiga staden Göteborg mot attacker.

Kort fakta om Skansen Lejonet

Kommun Göteborgs kommun
Placering Gullbergsvass 703:4, Göteborg
Koordinater 57°42′51.5″N 11°59′22.0″Ö
Ägare Statens fastighetsverk
Arkitekt Erik Dahlbergh
Tillkomst 1689 – 1694
Kulturmärkning Statligt byggnadsminne sedan 1935

Historia

Innan Skansen Lejonet

Redan i början av 1300-talet lät den svenske kungen Birger Magnusson bygga ett fäste vid Gullberg som fick namnet Gullbergs Hus. På den tiden gick älvstranden alldeles intill Gullberget.

Under unionstidens stridigheter uppfördes försvarsanläggningar på Gullberg flera gånger, och så skedde även under det Nordiska sjuårskriget. Mycket lite återstår av dessa gamla befästningar.

Skansen Lejonet

Arbetet med att uppföra Skansen Lejonet satte igång år 1687 då man började schakta undan ett nio alnar tjock lager av sten och jord som täckte Gullbergsklippan. År 1689 hade arbetet kommit så pass långt att Karl IX gjorde ett besök tillsammans med flera höga officierar, men det var inte förrän år 1694 som byggnaden stod helt klar. Den var då två våningar hög och hade 24 fot tjocka väggar (vilket motsvarar drygt 7 meter).

Skansen Lejonet var en aktiv del av Göteborgs försvar fram till år 1822 då det relegerades till krutförråd. På den tiden bedrevs kruttillverkning på Lejongatan, och det är därför den gatan numera heter Kruthusgatan. Senare användes Skansen Lejonet som förråd för landsstormen, och skansen har även hunnit med att vara bostad under en period.

Skansen Lejonet togs ur militär tjänst under andra världskriget (1942).

På 1970-talet renoverades skansen och gjordes om till förbundsborg för Götiska Förbundet. Skansen återinvigdes av kung Carl XVI Gustaf den 4 september 1974. Götiska Förbundet har kontrakt på att ta hand om skansens drift och skötsel i 50 år, det vill säga fram till år 2025.

Lejonet på taket

Lejonet – som bär en förgyllda krona och håller ett svärd i sin högra tass – sattes upp på taket år 1692. Det ersattes senare av en träkula, men när skansens tak förstördes av en eldsvåda år 1891 bestämde man sig för att sätta upp ett nytt lejon i samband med att man satte på det nya taket. Det nya lejonet, som utformats av Eugen Thorburn, var fyra meter högt och tillverkat i koppar.

År 2010 målades det då guldfärgade lejonet om till sina ursprungliga färger.